Vítejte v atelieru

Jsem zhmotnělým odrazem vzpomínky ve Vašem srdci. Něčím, co jste kdysi dávno tak dobře znali a nemůžete si vzpomenout.
Hledíte a chcete "Vidět". Vidíte a toužíte se "Dotknout". Dotknete se a chtěli byste "Vstoupit". Jsem Vaším obrazem.

Atelier Ivo Soukup

Rychlé kontakty

Ivo Soukup, ing. architekt

Atelier Ivo Soukup

Kontakt:

ing. arch. Ivo Soukup
ivo.soukup@gmail.com

Artmanager:

Martin Soukup
+420 774 114 014
takdekuji@gmail.comKontaktní formulář

česky | english

Ivo Soukup, ing. architekt

člen Unie výtvarných umělců ČR

Narodil se 18.7.1935 v Pelhřimově. Dětství strávil v Poděbradech, kde navštěvoval gymnázium Kolej Jiřího z Poděbrad. Maturoval na Anglickém gymnáziu v Praze, kde žije od svých čtrnácti let.

Vysokoškolské vzdělání získal na fakultě architektury ČVUT v Praze. Od počátku směřoval k výtvarné tvorbě, zejména k malbě a scénografii.

Po absolutoriu působil v několika divadlech, naposled v Městských divadlech pražských u Adolfa Weniga.

Od roku 1969 je ve svobodném povolání a věnuje se výtvarné práci ve více oborech. Je autorem četných muzejních expozic a spolupracovníkem několika českých výstavních organizací. Byl autorem mnoha oficiálních expozic ČR v zahraničí.

Vlastní tvorbu prezentoval od roku 1964 na 35 samotných i skupinových výstavách doma i za hranicemi (USA, Kanada).

Ivo Soukup je ženatý a má dva syny. Manželka Eva vede své Studio Mluvy pohybu a výrazového tance. Syn Jan je výtvarník a Martin se věnuje mimo jiné aktivity audiovizuální tvorbě.

česky | english

Ivo Soukup, engieer architect

member of Union of Visual Artist of Czech Republic

Born July 18th 1935 in Pelhřimov (Czech - Moravian Highlands). Childhood he spent in Poděbrady Spa, where attended King's George College, then Prague English Grammar School.

High studies: Architekture on Czech Technical University (ČVUT) in Prague. At all times his aim was visual art and scenography. When graduated, Ivo Soukup worked and created for several Czech theatres, last time - till 1969 in The City Theaters of Prague (under Adolf Wenig). From 1969 is free.lance and creates in more visual arts.

Autor of several museum installations, associator of many exhibition societies.

His own work Soukup presented from 1964 till now on 35 independent and group shows in our countries and abroad (USA, Canada).

Ivo Soukup in married, has two sons. His wife Eva leads her Studio of Movement Speech and Expressive Dance. Son Jan is a visual artist, Martin creates audiovisual art and more activities.