Moje díla

Přehled tvorby do roku 2011

Samostatné výstavy

- Praha - Klub školství a kultury, palác Piccolomini, obrazy a scény
- Pelhřimov - Pelhřimovksý podzim, kino Vesmír - obrazy a drobné plastiky
- Praha - divadlo ABC, obrazy / viz. Literární noviny 23/4/66, str.4/
- Pelhřimov - Pelhřimovský podzim - obrazy
- Pelhřimov - Pelhřimovský podzim - obrazy
- Praha - Klub školství a kultury - obrazy
- Praha - Komorní divadlo - obrazy a kresby, drobná plastika
- Pelhřomov - Pelhřimovský podzim - KD Máj - obrazy
- USA - Dallas, B.J.Lange Gallery - obrazy Art Centrum
- Pelhřimov - KD Máj - obrazy
- USA - Houston / Pinch-penny Gallery /
- Dolný Kubín - skupinová (Mádlo, Kříž, Hrušková a Soukup)
- Montreal - Canada - obrazy / Art Centrum
- New York - Pinch-penny Gallery
- New York - 5th Avenue - B.J.Lange Gallery
- Pelhřimov, okresní muzeum - obrazy a návrhy
- Humpolec - Humpolec Dr. Aleše Hrdličky, Horní námestí - Výstavní tvorba a obrazy
- Pacov - Muzeum Antonína Sovy - obrazy a výstavní tvorba
- Humpolec - Muzeum Dolní Náměstí - obrazy se synem Janem Soukupem
- Humpolec - Muzeum Horní Náměstí - obrazy
- Vlašim - "Dvě generace" se synem Janem Soukupem - obrazy, kresby, grafika
- Humpolec - Muzeum Dolní Náměstí - obrazy
- Praha - Hotel PRAHA v Dejvicích - obrazy
- Humpolec - obrazy
- IMEX Praha - obrazy
- Praha - Kulturní komunitní centrum Sue Ryder - obrazy "pražské variace" - březen
- Humpolec - obrazy z cest - listopad
- Praha - Sue Ryder - "Sny a cesty" - se synem Martinem - fotografie z Pakistánu
- Chomutov - "Poselství kamene", obrazy. Spolu s J. Rabou - sbírka krušnohorských kamenů
- Praha - Galerie Scarabeus - obrazy, spolu s Magdou Waake - kerabika, objekty, hedvábí
- Humpolec - Horní Náměstí - "Cesty a sny" - se synem Martinem, fotografie z Pakistánu

zpět nahoru

Scénografie

- Cesta Jazzu - Karel Krautgartner
- Divadlo poezie a hudby UDA - cca 30 realizací
- Čekanky - Městská divadlo pražská - Valdštejnská zahrada
- Čekanky - MDP - Divadlo ABC
- Čekanky - Olomouc
- Vítr ve větvích - Staré divadlo Most
- Modré z nebe, Divadlo ABC, REPUTA Brno
- Gloria - Staré divadlo Most
- Liberecké výstaviště - řešení stálé přírodní scény - nerealizováno
- Divadlo Pelhřimov - rekonstrukce jeviště, ide. návrh a expert. spolupráce

zpět nahoru

Interiér

- Fomacentrum Hradec Králové
- Spec. škola K. Herforta, Praha, Josefská - výstavní prostory, dílna, ateliér, jídelny
- interiéry pro katalogy Rako-Lasselsberger
- návrhy obkladů Afrika a Asia - oba získaly medaile na BVV

zpět nahoru

Výstavní tvorba

- Československá svcénografie - Jerevan - pro Divadelní ústav
- Bertolt Brecht v ČSSR - KC Berlin - s akademickým malířem A. Wenigem
- O.Menhart - Muzeum Pelhřimov
- Liberecký výstavní trhy
- Liberecký výstavní trhy
- Ex - Plzeň
- Brněnské veletrhy a výstavy - MVSZ, Salima, Welding, Autotec, IBF, Enbax a jiné
- Oficiální účast ČSSR na zahraničních veletrzích - Merkuria, Rako, Foma, Eta a jiné
- Muzemum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci - antropologie, etnografie a výstavní prostory
- Síň V. Nováka v Kamenici na d Lipou
- reinstalace ostatních prostor muzea v Kamenici nad Lipou
- PRAGA 78 - Světová ýstava poštovních známek, expozice Spojů, expozice UNICEF
- Slovanský Ĺudový šperk - Slovenské národní muzeum v Martině - s architektem Václavíčkem
- Slovanský Ĺudový šperk - Pavilon Kinských Praha a MŠB v Jablonci nad Nisou
- Gotické období Jižních čech - Jihočeské muzeum České Budějovice - s architektem Rousem
- Městská řemesla - Moravské Budějovice
- Sociální hnutí děl. na Třebíčsku - Muzeum Třebíč - s architektem Václavíčkem
- Muzeum Českého granátu Třebenice
- Muzeum alchymie a technického skla v Sázavském kláštěře - Kavaliéraz
- Národní technické muzeum Praha - technické sklo, výstava
- Volyně Tvrz - historická expozice realizována, zbytek kompletního návrhu zmizel
- Muzeum požární ochrany a CTIF v zámku Přibyslav
- ČS Letectví - Národní technické muzeum - poprvé se snímky Sitenského z Británie
- Nová instalace Hrdličkova muzea v Humpolci
- rodný dům básníka L. Stehlíka v Bělčicích - se synem Janem
- jubilejní výstava Československa - úsek odívání
- Muzeum Českého granátu Třebenice
- T.G.Masaryk ve výtvarném umění - ÚLUV - Národní třída Praha

zpět nahoru

Publikační činnost a úvodní slova k výstavám

– Kapitolky o malém jevišti – metod. Příručka ÚDA
– Scénografické otázky tzv. malých forem
- Malá scénografie divadla poezie – Aeta Scaenografica – seš.l.,sv.66, srpen63
– Prostorové a realiefní realizační techniky – pro sc. Laboratoř - ztraceno
– Akad. Malířka B.Hrušková – úvod k výstavě v Pelhřimově
– Mluva pohybu – scénář a verše pro skupinu Jarmily Kröschlové – Divadlo J.2
– Trialog o Jarmile Kröschlové – Taneční listy – archiv Evy Soukupové
– akad. malíř Jiří Mádlo – úvod k výstavě v Humpolci (viz. J.M.Monogr)
– Úvodní slovo k vlastní výstavě – Hotel Praha – Praha Dejvice
– Vánoční výstava v Praze – IMEX Korunní (Moneda)
– Výstava v Humpolci – úvod. slovo
– Deník Pelhřimovka – Interview k výstavě /Malířství je šťastná bída/
– Za akad. malířem Jiřím Mádlem – nekrolog v novinách Pelhřim. Děník
– Úvod k vl. Výstavě v Praze Sue Ryder
– Poselství kamene – galerie Lurago Chomutov – úvodní slovo k výstavě s J.Rabou

zpět nahoru

Studie a nerealizované návrhy

- Zahrada umění pro Pelhřimov /ideový návrh/
- Studie okresní galerie pro Pelhřimov /ideový projekt/

zpět nahoru

Plastiky, užit. plastiky

- plast. reklama pro OD Labe v Ústí n. L. /pro Tukový průmysl/ měď a mosa
- Zrání - Velkoroz. plastika pro Ex-Plzeň-měď a mosaz, dřev. podklad
- Dětský rok - plastika ve vstupu nové školy Vyskytná - dřevo a měď na omítce
- Památník obětem 2. světové války v Pohledu u Havlíčkově Brodu - bílý vápenec
- Kované plastiky - realizované Z. Kmochem s B. Jirků pro Muzeum v Pelhřimově, Mříže, Trnová koruna, Selské bouře,
   pro PO Přibyslav doplňky interieru CTIF

zpět nahoru